ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 31, (1) 55 - 62 (1987)


VYHOŘÍVÁNÍ UHLÍKATÝCH LÁTEK

II. Aplikace modelu vyhořívání při využití úletových popílků v keramice

BURNING OUT OF CARBONACEOUS SUBSTANCES

II. Application of the burning-out model in the utilization of fly-ash in ceramics


 
Vídenská Magdalena 1
 
1 Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6
1 Department of the Technology of Silicates, Institute of Chemical Technology, 166 28 Prague 6

Úletový popílek lze dobře využít v cihlářské výrobě, je-li splněna podmínka dostatečně dlouhé oxidační výdrže, jinak se ve výrobcích tvoří černá jádra a zhoršují se jejich vlastnosti. Při teplotách, při nichž se v průmyslu obvykle provádí oxidační výdrž, je proces vyhořívání řízen difuzí v pórech tělesa. Potřebnou délku oxidační výdrže lze vypočítat pro tělesa různých tvarů a velikostí na základě laboratorního testu.

Satisfactory firing of ceramics containing additions of fly-ash is one of the basic conditions for the utilization of this material in the manufacture of ceramic ware. The time of holding required for oxidation and thus elimination of carbonaceous substances, can be determined by calculation on the basis of laboratory kinetics data. The way such data are obtained is demonstrated on two ceramic mixes. It was found that at the temperatures of oxidation holding under operational conditions, the burning-out process was controlled by diffusion through the body pores, as also indicated by the occurence of numerous black cores resulting from an inadequately long time of oxidation holding. Under otherwise identical conditions, the time required for complete burning out of carbonaceous substances is then directly proportional to the characteristic body dimension squared, and the time of oxidation holding has to be determined, for a given ceramic mixture, according to the shape and size of the ware being fired.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact