ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 31, (3) 237 - 245 (1987)


TRANSPARENTNÍ OXID HLINITÝ VE SVĚTELNÉ TECHNICE

TRANSPARENT ALUMINA IN LIGHTING TECHNOLOGY


 
Sokol Ludvík 1
 
1 Tesla Holešovice, k. p., Jankovcova 15, 170 04 Praha 7
1 Tesla Holesovice, Concern Corporation, 170 04 Praha 7

Při konstantních konstrukčních i provozních parametrech se zvyšuje světelný tok vysokotlakých sodíkových výbojek s niobovými čepičkami lineárně a růstem přímé světelné propustnosti těl hořáků v intervalu 45-80 % , zatímco v rozmezí 79-95 % celkové světelné propustnosti těl hořáků vyhovuje závislost parabolická. Současně s růstem světelného toku výbojek klesá následkem zvyšující se světelné propustnosti těl hořáků napětí na výbojce ze 115 V na 76 V; v případě těl hořáků z monokrystalického oxidu hlinitého je tato závislost posunuta k vyššímu napětí na výbojce o cca 20 V. V měřeném intervalu praktické transparence vyhovuje vztah mezi celkovou a přímou světelnou propustností těl hořáků parabolické závislosti. Chemickým leštěním povrchu vypálených těl hořáků se zvyšuje celková světelná propustnost o l až 2 %.

The paper is concerned with assessing the share of the quality of alumina tubes on the quality of standard high-pressure sodium discharge lamps. The quality of tubes was expressed as direct and total transmittance of light over the interval of 79 to 95 % of total light transmitance and 45 to 80 % of direct transmittance; the light output and the discharge lamp voltage were the criteria for assessing the quality of discharge lamps. The SHC discharge lamps with niobium caps have eliminated any effect of the ceramic plugs on the parameters of the discharge. The results for five groups of the given type of discharge lamps (Fig. 3) indicate that over the given interval, the light output of the discharge lamps increases linearly with increasing direct transmissivity of the tubes according to equation (1), whereas with increasing total transmissivity of tubes it increases according to the parabolic equation (2). Equation (2) provides explanation of the distinct differences in the few literary data available. The quality of the tubes wall was found to take an active part in the energy equilibrium of the discharge lamp and affects the voltage on the discharge lamp, as shown by the comparison of Figs. 3 and 4 with Fig. 5. The position of point M in Fig. 5 for discharge lamps with a monocrystalline tubes passed by the dashed line and slope in Fig. 6, is explained by thermal conductivity increased as a result of a different heat transmission mechanism involved in the tubes wall compared to the polycrystalline material. As shown by Fig. 1, the relationship between the direct and the total heat transmissivity of tubes over the interval measured can be described by equation (3) which is similar to equation (2). Chemical polishing of the tubes raises the total transmissivity by 1 to 2 % over the entire region of the original transmissivity of 82 to 94 % (Fig. 2).


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact