ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (1) 73 - 78 (1985)


LABORATÓRNA PEC PRE TEPLOTY DO 2200K
 
Longauer Milan, Hlavica Jaromír, Ambrúz Vladimír
 
Ústav anorganickej chémie CCHV SAV, Dúbravska cesta 5, 842 36 Bratislava, SK

Princip funkcie navrhnutej a skonštruovanej pece je vo využití rozdielnych teplotných závislostí elektrickej vodivosti keramického vyhrievacieho elementu na báze oxidu zirkoničitého stabilizovaného oxidom vápenatým a paralelne zapojeného kovového vinutia. Toto usporiadanie umožnuje dosiahnutie štartovacej teploty keramického vodiča, pričom významnú úlohu v dosahovaní maximálnej teploty hrajú teplotné gradienty v radiálnom a axiálnom smere.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact