ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (2) 111 - 124 (1985)


VÝPOČET TEPLOTNÍ NAPJATOSTI KERAMICKÝCH TĚLES I
 
Švarc Milan 1, Mazačová Yvona 2, Hanykýř Vladimír 2
 
1 Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, Běchovice, 190 00 Praha 9, CZ
2 Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6, CZ

V článku je metodou termoelastického potenciálu posuvů ukázáno odvození vztahů pro složky teplotní napjatosti rotačního válce s teplotním profilem tvaru paraboly druhého stupně. Ačkoli jsou vztahy (25), (26) a (32) uváděné např. v [1] odvozeny pro homogenní materiál, mají prakticky význam pro orientační výpočet teplotní napjatosti při výpalu těles i z materiálu, jehož parametry jsou teplotně závislé, viz keramický materiál. Zvláštní pozornost je v práci věnována způsobům popisu volné teplotní deformace s důrazem na nelineární oblast dilatačního chování materiálu.


PDF (1.1 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact