ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 28, (3) 235 - 244 (1984)


VÝZKUM SYNTÉZY HYDROSILIKÁTŮ VÁPENATÝCH Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ
 
Garmute Antonie
 
Kaunasský polytechnický ústav, Litevská SSR

Byla zjištěna možnost syntézy hydrosilikátů vápenatých: CSH(I), hillebranditu, C₂SH(C) a 11,3Å-tobermoritu s využitím odpadů, vznikajících při výrobě fluoridu hlinitého a saturačních kalů. Bylo určeno optimální složení surovinových směsí a režimů hydrotermálního zpracování pro syntézu těchto hydro­silikátů.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact