ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 27, (4) 311 - 320 (1983)


ROZDĚLENÍ KONCENTRACÍ PÍSKU V PODÉLNÉM ŘEZU SKLÁŘSKOU PECÍ
 
Němec Lubomír 1, Mühlbauer Michal 2
 
1 Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátu ČSAV a VŠCHT, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6
2 Výzkumný ústav Sklo Unionu, účelová koncernová organizace, 415 03 Teplice

Byly vypočteny izočáry koncentrací nerozpuštěného písku v podélném osovém řezu zařízením na tavení plochého skla. Při výpočtu se vycházelo z výsledků laboratorních kelímkových měření rozpouštění písku a navržené rovnice roz­pouštění kulového zrna písku nacházejícího se v polydisperzním souboru zrn písku. Výsledky ukazují, že jen malá část zařízení se využívá pro vlastní tavení a že časově-teplotní historie zrn písku v zařízení není za daných podmínek pro tavení výhodná. Zejména se ukazuje potřeba ovlivňovat nebo řídit proudění skloviny zařízení. Odstranění nejhrubších podílů písku ukázalo výrazné zkráce­ní vzdálenosti, do které se dostalo v zařízení největší zrno písku.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact