ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 33, Issue 4, 1989


Original Papers:

ELECTRIC CONDUCTIVITY OF WATER-SATURATED PORCELAIN MIXTURE - Part II. Dependence of Electric Conductivity on Temperature and Concentration of Soluble Salts in the Mixture
Havrda Jiří, Gregorová Eva, Oujiří František
(pages 291-298) PDF (0.7 MB)
 
POWER SUPPLY AND AUTOMATIC CONTROL OF ALL-ELECTRIC GLASS MELTING FURNACES (in Czech)

ZPŮSOBY NAPÁJENÍ A AUTOMATICKÁ REGULACE CELOELEKTRICKÝCH SKLÁŘSKÝCH TAVICÍCH PECÍ

Kasa Stanislav, Lisý Antonín
(pages 299-310) PDF (1.0 MB)
 
CALCULATION OF THREE-DIMENSIONAL FLOW OF GLASS MELT USING THE MULTIGRID METHOD (in Czech)

VÝPOČET TŘÍROZMĚRNÉHO PROUDĚNÍ SKLOVINY METODOU MULTIGRID

Schill Petr
(pages 311-323) PDF (1.1 MB)
 
TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE STUDY OF PLASMA-SPRAYED ZIRCON COATING (in Czech)

STUDIUM PLAZMOVĚ NANESENÉ VRSTVY ZrSiO₄ POMOCÍ TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE

Raus Pavel, Chrástka Pavel
(pages 325-332) PDF (1.7 MB)
 
ESTIMATING THE ENERGY YIELD AND OPTIMIZING THE ORIENTATION OF TUBULAR VACUUM SOLAR COLLECTORS IN A SOLAR SYSTEM - PART II. CALCULATION ALGORITHM AND SOFTWARE (in Slovak)

ODHAD ENERGETICKÉHO ZISKU A OPTIMALIZACE ORIENTACE TRUBKOVÝCH VAKUOVÝCH SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ V SOLÁRNÍM SYSTÉMU - Část II. Algoritmus výpočtů a programové vybavení

Liška Marek, Soural Miloslav
(pages 333-344) PDF (1.0 MB)
 
ESTIMATING THE ENERGY YIELD AND OPTIMALIZING THE ORIENTATION OF VACUUM SOLAR COLLECTORS IN SOLAR SYSTEM - PART III. OPTIMAL ORIENTATION OF THE COLLECTORS, ESTIMATION OF ENERGY YIELD AND COMPARISON WITH VARIOUS WORKING SCHEDULES (in Slovak)

ODHAD ENERGETICKÉHO ZISKU A OPTIMALIÁCIA ORIENTÁCIE RÚROVÝCH VÁKUOVÝCH SLNEČNÝCH KOLEKTOROV V SOLÁRNOM SYSTÉME - Část III. Optimálna orientácia kolektora, odhad energetického zisku a porovnanie roznymi pracovnými režimami

Pikna Ivan, Soural Miloslav, Liška Marek
(pages 345-355) PDF (1.0 MB)
 
AMPHOTERIC CHARACTER OF Al₂O₃ IN THE SYSTEM CaO-Al₂O₃-SiO₂ (in Czech)

AMFOTERNÍ CHARAKTER Al₂O₃ V SYSTÉMU CaO-Al₂O₃-SiO₂

Van Loc Nguyen
(pages 357-365) PDF (0.8 MB)
 
ELECTRIC CONDUCTIVITY OF WATER-SATURATED PORCELAIN MIXTURE - Part I. Method for Determining Electric Conductivity and its Dependence on Moisture content
Havrda Jiří, Gregorová Eva, Oujiří František
(pages 367-373) PDF (0.6 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact