ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 26, Issue 2, 1982


Original Papers:

INTERACTIONS BETWEEN KAOLIN FIBRES AND CEMENT AT HIGH TEMPERATURES
Šauman Zdeněk, Lach Vladimír, Ševčík František
(pages 97-105) PDF (1.4 MB)
 
PŘENOS VODY V NASYCENÉM KERAMICKÉM TĚLESE S NASYCENÝM A NENASYCENÝM POVRCHEM
Havrda Jiří, Oujiří František
(pages 107-113) PDF (0.8 MB)
 
VÝPOČET DEFORMACÍ A NAPĚTÍ V JEDNODUCHÝCH VISKÓZNÍCH TĚLESECH PŘI RŮZNÝCH ZPŮSOBECH ZATÍŽENÍ
Menčík Jaroslav
(pages 115-125) PDF (1.1 MB)
 
POSTUPUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVA, VII*)

Výpočet parametrů postupující rovnoměrné fluidní vrstvy binárních směsí zrnitého materiálu


Hrdina Miroslav, Neužil Lubomír
(pages 127-136) PDF (1.1 MB)
 
VZNIK SCAWTITU ZA HYDROTERMÁLNYCH PODMIENOK
Števula Ladislav, Petrovič Ján
(pages 137-143) PDF (0.9 MB)
 
POVRCHOVÉ REAKTIVNÍ HYDROXYLY KAOLINITU A METAKAOLINITU
Darmovzal Oldřich
(pages 145-154) PDF (1.0 MB)
 
MATEMATICKÝ MODEL TAVENÍ KMENE V ELEKTRICKÝCH PECÍCH

Část I. Teoretické vztahy modelu


Schill Pert
(pages 155-163) PDF (0.9 MB)
 
DETERMINATION OF THE MIXING ENTHALPY OF SOLID SOLUTIONS IN THE SYSTEM Y₂O₃-Nd₂O₃
Tichonov Pjotr Alekseyevich, Proks Ivo, Kosa Ladislav
(pages 165-168) PDF (0.4 MB)
 
STANOVENÍ NÍZKÝCH OBSAHŮ DUSÍKU V BRUSIVECH NA BÁZI KARBIDU KŘEMIČITÉHO
Hájek Bohumil, Kohout Vladimír, Novák Josef, Brožek Vlastimil
(pages 169-174) PDF (0.5 MB)
 
SOUČASNÝ A VÝHLEDOVÝ STAV ROZVOJE ELEKTROTECHNICKÉ KERAMIKY II
Pospíšil Zdeněk, Chýlek Stanislav, Koller Aleš, Kubový Alois
(pages 175-192) PDF (1.9 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact