ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 25, Issue 2, 1981


Original Papers:

OXYGEN ANOMALIES OF OXIDE GLASSES

Part III


Volf Miloš Bohuslav
(pages 97-112) PDF (1.4 MB)
 
THE CRYSTAL STRUCTURE OF Ca₃(CrO₄)₂
Gyepesová Dalma, Handlovič Milan, Ďurovič Slavomil
(pages 113-116) PDF (0.4 MB)
 
VPLYV PRÍDAVKOV MnO₂ A Bi₂O₃ NA NIEKTORÉ VLASTNOSTI MIKROVLNNÉHO Li-Ti-Zn FERITU
Macko Ladislav, Grusková Anna
(pages 117-126) PDF (1.6 MB)
 
HOMOGENIZACE VLHKOSTI V KERAMICKÉM TĚSTĚ
Havrda Jiří
(pages 127-134) PDF (0.9 MB)
 
CHEMICKO-TERMICKÝ ROZKLAD PRÍRODNÝCH VRSTEVNÝCH HYDROSILIKÁTOV PLYNNÝM CHLORIDOM UHLIČITÝM

I. Vplyv štruktúry na stupeň rozkladu


Novák Ivan, Žigo Ondrej
(pages 135-142) PDF (0.9 MB)
 
STANOVENIE OBSAHU PERIKLASU V CEMENTOVOM SLINKU
Hrabě Zdenek, Chromý Stanislav
(pages 143-151) PDF (1.8 MB)
 
ZARIADENIE NA MERANIE FYZIKÁLNOCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ KYSLIČNÍKOVÝCH TAVENÍN
Daněk Vladimír, Ličko Tibor
(pages 153-163) PDF (1.4 MB)
 
CRYSTALLIZATION OF Rb₂O . B₂O₃ . 4 SiO₂

(Preliminary communication)


Voldán Jan
(pages 165-167) PDF (0.4 MB)
 
PRASE EQUILIBRIA IN THE SYSTEM Ca-Cr-O
Pánek Zdeněk
(pages 169-171) PDF (0.4 MB)
 
ŽÁROVZDORNÁ SILIKÁTOVÁ VLÁKNA
Lehner Jan
(pages 173-190) PDF (1.4 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact