ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 25, Issue 4, 1981


Original Papers:

A STUDY OF THE EFFECT OF pH ON THE FORMATION OF CALCIUM HYDROSILICATE COMPONENTS UNDER HYDROTHERMAL CONDITIONS
Šauman Zdeněk, Hoffmann Oldřich, Kocuvan Ivan, Uršič Jože
(pages 289-296) PDF (2.2 MB)
 
THE CONDITIONS OF FORMATION AND STABILITY OF THE CARBONATE COMPLEX (C₃A . CaCO₃ . nH₂O) UNDER HYDROTHERMAL CONDITIONS
Šauman Zdeněk, Hoffmann Oldčich, Kocuvan Ivan, Uršič Jože
(pages 297-307) PDF (1.2 MB)
 
SINTERING IN THE SYSTEM CaO-MgO WITH AN ADDITION OF Cr₂O₃
Pánek Zdeněk, Figusch Viliam
(pages 309-317) PDF (0.8 MB)
 
KINETIKA SLINOVÁNÍ KRYSTALIZUJÍCÍCH SKEL
Petrů Zdeněk
(pages 319-328) PDF (0.9 MB)
 
TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST SKEL SOUSTAVY SiO₂-B₂O₃-Al₂O₃-MgO S MALÝM OBSAHEM ALKALICKÝCH OXIDŮ
Schnapp Jürgen Dieter
(pages 329-338) PDF (1.2 MB)
 
MERANIE ZRNITOSTI SADRY METÓDOU COULTER-COUNTER
Kazimír Július
(pages 339-345) PDF (0.5 MB)
 
PRÍSPEVOK K STANOVENIU ANIÓNOVÝCH ŠTRUKTÚR KREMIČITANOV
Horváth Vojtech, Petrovič Ján
(pages 347-357) PDF (1.1 MB)
 
PŘEHLEDNÝ REFERÁT

TEPELNÁ VODIVOST SKLA A METODY JEJÍHO STANOVENÍ


Blažek Antonín, Ederová Jana, Endrýs Jiří, Kada Josef
(pages 359-381) PDF (2.1 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact