ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 24, Issue 2, 1980


Original Papers:

CORROSION OF GLASS FURNACE SIDEWALLS AND HEAT LOSSES
Hrma Pavel
(pages 97-110) PDF (1.2 MB)
 
THE EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON THE CORROSION OF SnO₂ BY FUSED BORAX
Pitra Josef, Hrma Pavel, Kutzendörfer Jaroslav
(pages 111-117) PDF (0.8 MB)
 
VZNIK VOLNÝCH RADIKÁLŮ PŘI MLETÍ KŘEMENNÉHO SKLA A KŘEMENE
Růžek Josef, Ulbert Karel, Pilař Jan, Fejfar Pavel
(pages 119-131) PDF (1.4 MB)
 
PŘÍPRAVA FÁZOVĚ ČISTÉHO LEPIDOKROKITU Z ROZTOKU SÍRANU ŽELEZNATÉHO
Šolcová Alexandra, Šubrt Jan, Hanousek František, Holba Pavel, Zapletal Vladimír, Lipka Josef
(pages 133-141) PDF (1.6 MB)
 
STABILITA α A β MODIFIKÁCII CaCr₂O₄ S PRISADOU MgO
Havlica Jaromír, Figusch Viliam, Pánek Zdeněk
(pages 143-147) PDF (0.5 MB)
 
TERMOANALYTICKÉ ŠTÚDIUM VYSOKOTEPLOTNEJ DEHYDRATÁCIE KAOLINITOV S RÓZNYM STUPŇOM USPORIADANOSTI

I. Zmena hmotnosti kaolinitov pri dehydroxylácii


Horváth Ivan, Kranz Günther
(pages 149-156) PDF (0.9 MB)
 
KORELÁCIA ZMIEN POVRCHOVÝCH CHARAKTERISTIK, ŠTRUKTÚRY A VLASTNOSTÍ PRODUKTOV CHEMICKEJ ÚPRAVY MONTMORILLONITU
Novák Ivan, Nováková Ľudmila
(pages 157-167) PDF (1.1 MB)
 
ZKUŠENOSTI S PENETRAČNÍM VISKOZIMETREM
Exnar Petr, Hrubá Marcela, Uhlíř Josef, Voldán Jan
(pages 169-179) PDF (1.3 MB)
 
DĚLENÍ „AMORFNÍ“ A „KRYSTALICKÉ“ FÁZE OXIDHYDROXIDŮ ŽELEZA
Hanslík Tomáš, Bechině Karel, Šubrt Jan, Zapletal Vladimír
(pages 181-184) PDF (0.4 MB)
 
TEPELNÁ STABILITA α-OXID HYDROXIDU ŽELEZITÉHO (GOETHITU)
Hanslík Tomáš, Bechině Karel, Šubrt Jan, Zapletal Vladimír
(pages 185-188) PDF (0.7 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact