ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 24, Issue 3, 1980


Original Papers:

THE HEAT OF FUSION OF CaSiO₃
Adamkovičová Katarína, Kosa Ladislav, Proks Ivo
(pages 193-201) PDF (0.8 MB)
 
VÝPOČET DRAH BUBLIN V PRŮBĚHU ČEŘENÍ VE SKLÁŘSKÉ VANĚ
Štefan Jaroslav, Skřivan Miroslav, Fojtková Marie
(pages 203-215) PDF (1.4 MB)
 
STUDIUM VZNIKU TRHLIN NA POVRCHU SKLA ÚČINKEM TAHOVÉHO NAPĚTÍ ZPŮSOBENÉHO VÝMĚNOU IONTŮ Na+/Li+
Schnapp Jürgen Dieter, Horn Gubthard
(pages 217-228) PDF (6.7 MB)
 
PŘÍSPĚVEK K TECHNOLOGII PŘÍPRAVY KERAMICKÉHO PIGMENTU NA BÁZI ZrO₂ A SiO₂ MODIFIKOVANÉHO VANADEM
Šolc Zdeněk, Vaněk Josef, Fuchs Eduard
(pages 229-241) PDF (1.4 MB)
 
VLIV PODMÍNEK SLINOVÁNÍ NA TEPLOTNÍ ZÁVISLOST REZONANČNÍHO KMITOČTU PIEZOKERAMIKY ZE SOUSTAVY PbTi1-xZrxO3 S PŘÍDAVKY Cr2O3
Nejezchleb Karel, Boudyš Miroslav
(pages 243-253) PDF (1.1 MB)
 
TEPELNÁ STABILITA γ-OXIDHYDROXIDU ŽELEZITÉHO (LEPIDOKROKITU) VE VODNÝCH SUSPENZÍCH
Šubrt Jan, Hanslík Tomáš, Tláskal Jaroslav, Zapletal Vladimír, Hanousek František, Hucl Milan
(pages 255-264) PDF (5.7 MB)
 
PODOBNOST ELEKTROTERMOMECHANICKÝCH PROCESŮ PŘI MODELOVÁNÍ TAVENÍ SKLA
Hrma Pavel
(pages 265-270) PDF (0.6 MB)
 
ZHODNOTENIE MOŽNOSTI VYUŽITIA ROZPÚŠŤACEJ KALORIMETRIE K FÁZOVEJ ANALÝZE DVOJFÁZOVÝCH SILIKÁTOVÝCH SÚSTAV
Proks Ivo, Kosa Ladislav
(pages 271-277) PDF (0.7 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact