ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 24, Issue 4, 1980


Original Papers:

POSTUPUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVA VI*)

Výpočet parametrů postupující rovnoměrné fluidní vrstvy úzkých frakcí zrnitého materiálu


Neužil Lubomír, Hrdina Miloslav
(pages 229-340) PDF (1.2 MB)
 
OXYGEN ANOMALIES OF OXIDE GLASSES

Part I


Volf Miloš Bohuslav
(pages 289-319) PDF (2.9 MB)
 
THE EFFECT OF NITROGEN PRESSURE ON NITRIDATION OF SILICON
Kurtev Boris
(pages 321-328) PDF (2.8 MB)
 
SYNTÉZA KALCIUMSILIKÁTHYDRÁTOV CaO/SiO₂ = 0,5 ZA HYDROTERMÁLNYCH PODMIENOK
Števula Ladislav, Petrovič Ján
(pages 341-346) PDF (0.6 MB)
 
MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ BUBLIN VE SKLOVINĚ
Němec Lubomír, Mühlbauer Michal
(pages 347-360) PDF (1.6 MB)
 
MERANIE ROVNOVÁŽNYCH PARCIÁLNYCH TLAKOV KYSLÍKA OXIDOREDUKČNYCH REAKCIÍ PRI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH
Havlica Jaromír, Pánek Zdeněk
(pages 361-368) PDF (0.9 MB)
 
ČEŘENÍ SKLOVIN

Přehledný referát


Němec Lubomír
(pages 369-383) PDF (2.6 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact