ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 23, Issue 3, 1979


Original Papers:

DIFFUSION OF SILVER INTO Na₂O.2SiO₂ GLASS FROM AgNO₃ MELT
Matoušek Josef, Blažek Jiří
(pages 193-201) PDF (0.9 MB)
 
CONCENTRATION CHANGES IN THE SURFACE GLASS LAYER DURING INTERACTION WITH AgNO₃ MELT AND A MIXTURE OF AgNO₃ AND NaNO₃
Matoušek Josef, Hlaváček Evžen
(pages 203-215) PDF (1.3 MB)
 
HYDRAULIC BINDER SETTING AT LOW TEMPERATURES
Škvára František, Kolář Karel, Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk, Bažantová Zdena
(pages 217-231) PDF (3.0 MB)
 
VÝPOČET TEPLOTNÍHO POLE VE SKLOVINĚ NUMERICKOU IMPLICITNÍ METODOU
Štefan Jaroslav, Skřivan Miroslav
(pages 233-243) PDF (1.4 MB)
 
VLIV TEMPEROVÁNÍ NA OBLAST TRANSFORMACE SKELNÉHO B₂O₃
Hrubý Arnošt, Štěpánek Bedřich
(pages 245-250) PDF (1.6 MB)
 
TĚKÁNÍ SLOŽEK OPÁLOVÉ SKLOVINY KALENÉ FLUORIDY
Hřebíčková Jaroslava, Hřebíček Milan
(pages 251-261) PDF (1.0 MB)
 
STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK CEMENTÁRSKÉ SUROVINOVÉ SMĚSI ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROFOTOMETRIÍ
Jokelleová Dagmar
(pages 263-270) PDF (0.5 MB)
 
MERANIE FYZIKÁLNOCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ OXIDOVÝCH TAVENÍN
Daněk Vladimír
(pages 271-288) PDF (1.7 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact