ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 22, Issue 2, 1978


Original Papers:

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE SYSTEM 2CaO.MgO.2SiO₂-CaO.MgO.2SiO₂

I. Enthalpic analysis of the system


Eliášová Mária, Proks Ivo, Zlatovský Igor
(pages 97-108) PDF (1.4 MB)
 
CALCULATION OF THE PHASE DIAGRAM OF THE TERNARY SYSTEM DIOPSIDE-AKERMANITE-LEUCITE
Fellner Pavel, Chrenková-Paučírová Marta
(pages 109-116) PDF (1.4 MB)
 
KINETIKA HYDRATÁCIE TUHNÚCEJ SUSPENZIE α-SADRY
Kazimír Július
(pages 117-124) PDF (0.9 MB)
 
MECHANIZMUS TEPELNÉHO ROZKLADU C₃AH₆
Proks Ivo, Nerád Ivan, Kosa Ladislav
(pages 125-132) PDF (0.9 MB)
 
ŠTÚDIUM ROZLOŽENIA NÁBOJA V ŠTRUKTÚRE SMEKTITOV
Novák Ivan, Číčel Blahoslav, Horváth Ivan, Nováková Ludmila, Machajdík Daniel
(pages 133-138) PDF (0.7 MB)
 
SYNTÉZA KŘEMIČITANU ZIRKONIČITÉHO SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM PRASEODYMU
Kvapil Jiří, Hnízdil Jindřich, Příhoda Emanuel, Koloc Miroslav
(pages 139-149) PDF (1.3 MB)
 
INFRAČERVENÉ ABSORPČNÉ SPEKTRUM SYNTETICKÉHO SCAWTITU
Števula Ladislav, Pisárčik Miloslav, Petrovič Ján
(pages 151-155) PDF (0.6 MB)
 
KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CHEMICKÉHO SLOŽENÍ NA PRŮBĚH TAVÍCÍHO PROCESU OBALOVÝCH A PLOCHÝCH SKEL
Šašek Ladislav, Meissnerová Hana, Kovandová Julie
(pages 157-171) PDF (1.4 MB)
 
VÝUKA V OBORU ANORGANICKÝCH MATERIÁLŮ NA UNIVERZITÁCH V USA
Matoušek Josef
(pages 173-178) PDF (0.4 MB)
 
SMERY VO VÝROBE SLINUTEJ MAGNÉZIE
Staroň Jozef, Eichner Alexander
(pages 179-190) PDF (0.9 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact