ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 22, Issue 3, 1978


Original Papers:

THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE SYSTEM 2CaO.MgO.2SiO₂-CaO.MgO.2SiO₂

II. Isobaric analysis of the Gibbs energy


Eliášová Mária, Adamkovičová Katarína, Proks Ivo
(pages 193-297) PDF (1.6 MB)
 
METODY STUDIA A IDENTIFIKACE KAOLÍNU A RŮZNÝCH PIGMENTŮ V NÁTĚRU ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM
Vondráková Milena
(pages 209-216) PDF (2.6 MB)
 
SPRÁVNOST A PŘESNOST MIKROSKOPICKÉ KVANTITATIVNÍ FÁZOVÉ ANALÝZY PORTLANDSKÝCH SLÍNKŮ
Chromý Stanislav
(pages 215-226) PDF (4.3 MB)
 
RELAXACE NAPĚTÍ V TVRZENÉM SKLE PŘI TEPLOTÁCH POD CHLADICÍM INTERVALEM
Novotný Vladimír, Kavka Jan
(pages 227-236) PDF (1.0 MB)
 
VNITŘNÍ A POVRCHOVÁ TEPLOTA SKLA PŘI VYHŘÍVÁNÍ
Kavka Jan, Novotný Vladimír
(pages 237-249) PDF (1.7 MB)
 
SPEKTROCHEMICKÉ SLEDOVANIE VÁKUOVÉHO ODPAROVANIA SUBSYSTÉMOV MexOy-MgO SÚSTAV TVORIACICH MAGNEZITY
Pisárčik Miloslav, Buchta Štefan
(pages 251-260) PDF (1.1 MB)
 
TEORIE ELEKTRICKÉ VODIVOSTI POLYKRYSTALICKÝCH NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ
Kubový Alois
(pages 261-278) PDF (1.6 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact