ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 22, Issue 4, 1978


Original Papers:

THE STRUCTURE OF THE METASILIOATE ANION IN THE MELT WITH HIGH CONCENTRATION OF PYROSILICATE IN THE SYSTEM 2CaO.MgO.2SiO₂-CaO.MgO.2SiO₂
Proks Ivo, Eliášová Mária
(pages 293-302) PDF (0.9 MB)
 
THE DISSOLUTION KINETICS OF REFRACTORIES IN GLASS MELT
Smrček Antonín, Nováková Gréta
(pages 303-315) PDF (1.3 MB)
 
INTERDIFFUSION STUDY IN THE SYSTEM Ni-Fe₃O₄
Grman Dušan, Jesenák Viktor
(pages 317-328) PDF (4.0 MB)
 
PEVNOST A ODOLNOST PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY NĚKTERÝCH HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH SKEL

I. Pevnost v ohybu a v nárazu


Novotný Vladimír, Vích Milan, Kubišta Petr
(pages 329-346) PDF (1.7 MB)
 
VLHKOSŤ AKO KONTROLUJÚCI FAKTOR STABILitY VYSOKONAPUČIAVÉHO BENTONITU
Číčel Blahoslav, Novák Ivan, Lazar Rudolf
(pages 347-356) PDF (0.9 MB)
 
DIFÚZNÍ TEORIE RŮSTU KERAMICKÉHO STŘEPU
Hrma Pavel
(pages 357-363) PDF (0.6 MB)
 
IZOTERMNÍ KINETICKÁ ROVNICE PRO PRÁŠKOVÉ REAKCE
Kützendorfer Jaroslav
(pages 365-368) PDF (0.4 MB)
 
POČÍTANÉ PRÁŠKOVÉ DIFRAKČNÉ ZÁZNAMY PRE C₃AH₆ A C₁₂A₇H
Balkovic Svetozár, Majling Ján
(pages 369-375) PDF (0.6 MB)
 
POZNATKY O ZÁKLADNÍM VÝZKUMU MATERIÁLŮ V USA
Matoušek Josef
(pages 377-382) PDF (0.4 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact