ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 20, Issue 1, 1976


Original Papers:

PHASE EQUILIBRIA IN THE SYSTEM MgO-CaO-CaCr₂O₄
Pánek Zdeněk
(pages 1-12) PDF (1.3 MB)
 
THE EFFECT OF TiO₂ ON PHASE TRANSFORMATIONS OF PERICLASE-SPINELLITIC SYSTEMS IN THE PRESENCE OF SILICATES
Pánek Zdeněk, Kanclíř Edmund, Staroň Jozef, Kozlovský Milan, Palčo Štefan
(pages 14-22) PDF (1.7 MB)
 
A CONTRIBUTION ON THE FORMATION OF HYDROSILICATES IN THE SYSTEM MgO-SiO₂-H₂O
Lach Vladimír, Miškovský Josef
(pages 23-32) PDF (3.8 MB)
 
POUŽITÍ DTA K URČENÍ TRANSFORMAČNÍOH TEPEL
Nevřiva Miloš, Holba Pavel, Šesták Jaroslav
(pages 33-43) PDF (1.3 MB)
 
TERMODYNAMICKÉ ASPEKTY V TERMICKÉ ANALÝZE
Holba Pavel
(pages 45-56) PDF (1.3 MB)
 
DIELEKTRICKÉ ZTRÁTY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI KŘEMIČITANŮ
Liedermann Karel, Kleinová Marie, Koukal Vlastimil, Rambousek Vladimír
(pages 57-71) PDF (2.0 MB)
 
OVLIVŇOVÁNÍ REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH KAŠÍ GRANULOMETRICKÝM SLOŽENÍM PEVNÉ FÁZE
Škvára František
(pages 73-82) PDF (1.0 MB)
 
TEORIE A PRAXE TERMOANALYTICKÝCH METOD ZALOŽENÝCH NA INDIKACI ZMĚN TEPELNÉHO OBSAHU
Šesták Jaroslav, Holba Pavel, Bárta Rudolf
(pages 83-95) PDF (1.3 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact