ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 20, Issue 2, 1976


Original Papers:

SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF GERMANIUM MULLITE AND CRYSTALLOCHEMICAL PARAMETERS OF D-MULLITES
Ďurovič Slavomil, Fejdi Pavel
(pages 97-112) PDF (1.3 MB)
 
A STUDY OF THE REACTIONS IN THE SYSTEM Mg-Ca-Cr-O
Pánek Zdeněk, Kanclíř Edmund
(pages 113-122) PDF (1.0 MB)
 
STUDIUM FÁZOVÉHO ROZHRANÍ A TVORBY POJIVÝCH SLOŽEK V SYSTÉMU AGLOPORIT-CaO NEBO CEMENT-H₂O PŘI NORMÁLNÍ TEPLOTĚ (20 °C)
Šauman Zdeněk
(pages 123-135) PDF (5.0 MB)
 
MORFOLOGIE HLAVNÍCH POJIVOVÝCH SLOŽEK V AUTOKLÁVOVANÝCH VÁPNO-KŘEMIČITÝCH VÝROBCÍCH
Šauman Zdeněk
(pages 137-148) PDF (4.4 MB)
 
PŘÍPRAVA α-CaSO₄.½H₂O SRÁŽENÍM SOLÍ VÁPENATÝCH ALKALICKÝMI SÍRANY – VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ
Škvára František, Šobrová Jindřiška
(pages 149-156) PDF (0.9 MB)
 
PŘÍNOS RASTROVACÍ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE PŘI VÝVOJI NOVÝCH KORUNDOVÝCH MATERIÁLŮ
Dřevíkovský Milan, Chýlek Stanislav
(pages 157-168) PDF (3.5 MB)
 
POUŽITÍ ELEKTRONOVÉ RASTROVACÍ MIKROSKOPIE V SILIKÁTOVÉM VÝZKUMU
Šauman Zdeněk
(pages 169-180) PDF (3.5 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact