ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 19, Issue 2, 1975


Original Papers:

A STUDY OF REACTIONS BETWEEN THE 2CaO.SiO₂.H₂O(A) PHASE AND β-QUARTZ IN THE COURSE OF THE AUTOCLAVE PROCESS
Šauman Zdeněk
(pages 97-104) PDF (1.1 MB)
 
SUBSTITUTION OF SULPHATE IONS IN THE HYDROGARNET PHASE
Šauman Zdeněk, Černá Jarmila, Lach Vladimír, Valtr Zdeněk
(pages 105-115) PDF (1.4 MB)
 
SFÉROIDIZÁCIA PRÁŠKOVITÉHO α-Al₂O₃
Števula Ladislav, Pisárčik Miloslav, Čorba Jaroslav
(pages 117-122) PDF (2.8 MB)
 
SÚSTAVA CaO-SiO₂-Al₂O₃-H₂O ZA HYDROTERMÁLNYCH PODMIENOK

I. Kremičito-hlinité sféroidy ako východiskové materiály


Števula Ladislav, Petrovič Ján, Kubranová Mária
(pages 123-128) PDF (2.1 MB)
 
SÚSTAVA CaO-SiO₂-Al₂O₃-H₂O ZA HYDROTERMÁLNYCH PODMIENOK

II. Reakčné produkty kremičito-hlinitých sféroidov a kysličníka vápenatého za hydrotermálnych podmienok pri teplote 200 °C


Števula Ladislav, Petrovič Ján, Kubranová Mária
(pages 129-135) PDF (1.2 MB)
 
MECHANISMUS PEPTIZACE KONCENTROVANÝCH JÍLOVÝCH SUSPENZÍ
Vycudilík Pavel
(pages 137-156) PDF (1.7 MB)
 
POČÍTANÉ PRÁŠKOVÉ DIFRAKČNÉ ZÁZNAMY PRE MERWINIT A AKERMANIT
Majling Ján, Gyepesová Dalma, Hanic František
(pages 157-164) PDF (0.6 MB)
 
VYSOKOTEPLOTNÍ DILATOMETR
Pospíšil Zdeněk
(pages 165-172) PDF (0.9 MB)
 
ZHODNOCENÍ FOTOMETRICKÉ METODY STANOVENÍ TiO₂ V KŘEMIČITÝCH PÍSCÍCH POMOCÍ 2-HYDROXY-5-KARBOXYFENYLFLUORONU
Vrbský Jaromír, Fogl Jaroslav, Eckschlager Karel
(pages 173-182) PDF (0.9 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact