ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 35, (3) 283 - 301 (1991)


CALCULATION OF THE DYNAMIC BENDING STRENGTH MEASURED BY IMPACT ON GLASS (in Czech)

VÝPOČET DYNAMiCKÉ PEVNOSTI V OHYBU MĚŘENÉ NÁRAZEM NA SKLO

 
Novotný Vladimír, Vojtěch Aleš
 
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 95, 501 92 Hradec Kralové

V článku jsou uvedeny vztahy, umožňující vypočítat dynamickou pevnost v ohybu, tj. maximální napětí při měření pevnosti v nárazu, pro tělesa různých, pravidelných tvarů. Pro náraz kyvadlovým kladivem podle Charpyho jsou zahrnuty vztahy uváděné v literatuře - pro trámeček obdélníkového, resp. čtvercového průřezu a váleček (tyčinku) - a rozšířený o obdobné vztahy pro trámeček průřezu rovnoramenného trojúhelníku, šestiúhelníku a trubku. Nově byly odvozeny rovnice pro výpočet dynamické pevnosti v ohybu, při nárazu koule na střed tabule, podepřené v blízkosti okrajů, tvaru kruhu, čtverce, případně obdélníka.


PDF (1.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact