ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 35, (3) 303 - 321 (1991)


USE OF NMR SPECTROSCOPY IN THE STUDY OF THE STRUCTURE OF GLASSES: PART I. NMR SPECTROSCOPY OF SILICATES SOLUTIONS (in Slovak)

POUŽITIE NMR SPEKTROSKOPIE PRI ŠTUDIU ŠTRUKTÚRY SKIEL: I. NMR SPEKTROSKOPIA ROZTOKOV KREMIČITANOV

 
Mazúr Milan 1, Pelikán Peter 1, Valko Marián 1, Mlynárik Vladimír 2, Plško Alfonz 3, Liška Marek 4, Hulínová Hana 4
 
1 Katedra fyzikálnej chémie, Chemickotechnologická fakulta STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Československo
2 Československý metrologický ústav, Novomestského IV/487, 842 55 Bratislava, Československo
3 Ústav anorganickej chémie SAV, Štefánikova 20, 912 50 Trenčín, Československo
4 Spoločné laboratórium pre základný výskum skla ÚACH, SAV a VVÚS v Trenčíne, Trieda SNP 20, 912 50 Trenčín


PDF (1.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact