ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 35, (3) 323 - 331 (1991)


EXPERIMENTAL APPARATUS FOR POLYCRYSTALLINE X-RAY DIFFRACTION METHODS (in Czech)

EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POLYKRYSTALOVÉ RENTGENOVÉ DIFRAKČNÍ METODY

 
Čerňanský Marian 1, Smrčok Ľubomír 2
 
1 Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha, Československo
2 Ústav anorganickej chemie SAV, 842 36 Bratislava, Československo


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact