ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 33, (2) 123 - 131 (1989)


APPLICATION OF THE SOL-GEL METHOD IN THE PREPARATION OF TETRAGONAL ZrO₂(Y₂O₃) POWDERS FOR PLASMA SPRAYING (in Czech)

POUŽITIE METÓDY SÓL-GÉL NA PRÍPRAVU PRÁŠKOV TETRAGONÁLNEHO ZrO₂(Y₂O₃) PRE PLAZMOVÉ NASTREKOVANIE

 
Figush Viliam, Bálint Ľubomír, Uhrík Miroslav
 
Ústav anorganickej chémie, Centrum chemického výzkumu SAV, 842 36 Bratislava

Hutné sférické častice tetragonálnej modifikácie ZrO₂ stabilizovanej prí­davkom Y₂O₃ s priemerom 10 až 50 μm sa pripravili postupom, ktorý zahrňa prípravu sólu peptizáciou čerstvo vyzrážaného hydratovaného ZrO₂ prídavkom kyseliny dusičnej [n(ZrO₂)/n(HNO₃) = 1], pridanie roztoku Y(NO₃)₃, koncentrovanie sólu na obsah ZrO₂ 10 až 25 % hmot., sféroidizáciu sólu emulgáciou v nemiešatelnej kvapaline, premenu emulgovaného sólu na gél, deionizáciu gélu, sušenie, termický rozklad a spekanie pri 1400 až 1600 °C.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact