ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 33, (2) 141 - 147 (1989)


DYNAMIC BEHAVIOUR OF ALL-ELECTRIC GLASS TANK FURNACE (in Czech)

DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ CELOELEKTRICKÉ SKLÁŘSKÉ TAVICÍ PECE

 
Kasa Stanislav
 
Vysoká škola chemicko-technologická, katedra technologie silikátů, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Na fyzikálním modelu celoelektrické sklářské tavicí pece byly sledovány odezvy výstupní veličiny (teplota) na změny vstupní veličiny (elektrický příkon). Z naměřených hodnot byly metodou experimentální identifikace určeny konstanty matematických modelů ve tvaru diferenciálních a diferenčních rovnic, které popisují dynamické chování celoelektrické pece a mohou sloužit jako podklad pro sestavování řídících alqoritmů. Výsledky mají praktický přínos jak v oblasti metodiky fyzikálního modelování sklářských tavicích pecí, tak i v oblasti zpracováni procesních dat.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact