ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 33, (2) 155 - 167 (1989)


UTILIZALION OF OBJECTIVE COLOUR MEASUREMENT IN THE EVALUATION OF THE COLORISTIC QUALITY OF COLOURLESS GLASSES (in Slovak)

VYUŽITIE OBJEKTÍVNEHO MERANIA FARBY PRI HODNOTENÍ KOLORISTICKEJ KVALITY BEZFAREBNÝCH SKIEL

 
Liška Marek 1, Hamlík Ladislav 2, Kanclíř Edmund 1, Plško Alfonz 1
 
1 Spoločné laboratórium pre základný výskum skla Centra chemického výskumu SAV a VVÚS Trenčín
2 Výskumný a vývojový ústav sklársky, 912 50 Trenčín, ul. SNP 20

Navrhla sa a štatisticky sa otestovala automatizovaná experimentálna metoda objektívneho merania farby použitelná na hodnotenie koloristickej kvality krištálových skiel. Získali sa charakteristické parametre štatistickej distribúcie produkcie bárnatého krištálu v deviatich bežne používaných farebných priestoroch. Otestoval sa vplyv velkosti hodnoteného základného súboru a vplyv presnosti experimentálnej metódy na reprezentatívnost štatistického opisu distribúcie z hladiska jeho použitelnosti pri návrhu hodnotiacej metódy typu pass/fail.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact