ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 33, (3) 225 - 240 (1989)


ESTIMATING THE ENERGY YIELD AND OPTIMALIZING THE ORIENTATION OF VACUUM SOLAR COLLECTORS IN SOLAR SYSTEM - PART I. THEORETICAL DATA AND THEIR VERIFICATION (in Czech)

ODHAD ENERGETICKÉHO ZISKU A OPTIMALIZACE ORIENTACE TRUBKOVÝCH VAKUOVÝCH SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ V SOLÁRNÍM SYSTÉMU - Část I. Teoretické podklady a jejich verifikace

 
Soural Miloslav 1, Liška Marek 2, Pikna Ivan 1
 
1 Výskumný a vývojový ústav sklársky, ul. SNP 20, 912 50 Trenčín
2 Spoločné laboratórium pre základný výskum skla Centra chemického výskumu SAV a Výskumného a vývojového ústavu sklárskeho, ul. SNP 20, 912 50, Trenčín

Byl navržen způsob výpočtu ozáření čelní a zadní pracovní plochy trubkových vakuových slunečních kolektorů přímým, difuzním a odraženým slunečním zářením. Způsob výpočtu bere v úvahu orientaci pracovních ploch kolektoru vzhledem k poloze Slunce na obloze. Navržené vztahy byly ověřeny porovnáním s experimentálními daty. Dále byla navržena metoda matematické simulace denního průběhu teplot a energetického zisku solárního systému, sestávajícího z vakuových kolektorů, výměníku tepla, zásobníku ohřívané vody a regulačních prvků.


PDF (1.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact