ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 33, (3) 241 - 249 (1989)


PROBABILITY APPROACH TO OPTIMIZATION OF THE STRUCTURAL DESIGN OF JOINTS BETWEEN THE METALLIC FITTINGS AND CERAMICS IN THE SPIRELEC INSULATOR (in Czech)

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K OPTIMALIZACI KONSTRUKČNÍHO ŘESENÍ SPOJE KOVOVÉ ARMATURY A KERAMIKY IZOLÁTORU SPIRELEC

 
Švarc Milan 1, Hanykýř Vladimír 2, Šabata Stanislav 3
 
1 Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, Běchovice, 190 00 Praha 9
2 Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, 166 28 Praha 6
3 Elektroporcelán, 140 15 Louny

Je studována možnost aplikace stochastické metodiky výpočtu stavu napjatosti a pevnostního hodnocení pro optimalizaci konstrukčního řešení spoje litinové armatury a tělesa porcelánového izolátoru Spirelec z hlediska dosažené maximální únosnosti keramického dílu. Výpočtem jsou uváženy stochastické fluktuace skutečné geometrie obou součástí spoje v rámci návrhových tolerancí rozměru a kritériem optima řešení je minimalizace pravděpodobnosti porušení keramického tělesa v kritických průřezech překročením statické meze pevnosti. Numerické hodnoty charakteristik rozdělení mezního parametru byly získány z technologických provozních měření odolnosti izolátoru Spirelec 110 kN.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact