ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 33, (3) 251 - 264 (1989)


MEASURING THE PERMANENT STRESS WITH THE USE OF THE STRATOREFRACTOMETER IN GLASSES TOUGHENED BY ION EXCHANGE (in Czech)

MĚŘENÍ TRVALÉHO NAPĚTÍ SKEL ZPEVNĚNÝCH VÝMĚNOU IONTŮ STRATOREFRAKTOMETREM

 
Novotný Vladimír
 
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 957, 501 92 Hradec Králové

Stratorefraktometrem lze změřit parametry povrchové tlakové difuzní vrstvičky skel zpevněných výměnou iontů, a to na rozdíl od obvykle polarizačně-mikroskopické metody na celých, nerozřezaných vzorcích libovolné velikosti. Článek shrnuje zkušenosti s měřením stratorejraktometrem. Z počtu a polohy interferenčních proužků pro 2 vzájemně kolmé směry polarizace dopadajícího světla je možné jednoduchým způsobem vypočítat trvale napětí na povrchu a tloušťku difuzní vrstvy. Podrobnějším matematickým zpracováním naměřených hodnot lze stanovit profil indexů lomu, dvojlomu a napětí napříč povrchovou difuzní vrstvičkou. Určené hodnoty napětí na povrchu jsou větší než hodnoty, naměřené polarizačním mikroskopem na příčných řezech, v poměru 1:0,57 resp. 1:0,56.


PDF (1.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact