ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 33, (3) 265 - 286 (1989)


SOLUBILITIES OF GASES IN GLASSMELTS (in Czech)

ROZPUSTNOST PLYNŮ VE SKLOVINÁCH

 
Kloužek Jaroslav
 
Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6


PDF (1.1 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact