ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 32, (2) 159 - 164 (1988)


MEASURING OF THE SURFACE TENSION OF SILICATE MIXES (in Czech)

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ SILIKÁTOVÝCH SMĚSÍ

 
Čučujev Alexander Sergejevič 1, Pospíšil František 2
 
1 Rižský polytechnický institut, ul. Azenes 20, 226048 Riga, SSSR
2 Výzkumný ústav stavebních hmot, Hněvkovského 65, 617 00 Brno

The 'ring tear-off' method was used to study the kinetics of changes in surface tension of cellular concrete mixes in the initial stage of structural formation. The measurement was carried out on mixes with various dispersity and water content (of. Table I), without the gas-forming addition and under isothermal conditions (temperature 24.0 ±0.2°C). The experimental arrangement (Fig. 1) was peculiar in that the system employed consisted of the piston rod and cylinder of a mechanical press instead of the usual lever suspension. The course of the force was recorded by an induction transmitter and the HP 85B desk-top computer. The constant speed of 1.666 x 10⁻⁵ m s⁻¹ was used in the tearing off. The measurement was carried out at regular time intervals of 3 minutes. The time course of surface tension of the individual mixes (Fig. 3) was extremeal in character. The method, when appropriately interpreted and compared with methods of the thermodynamics of irreversible processes and rheology, can obviously be used in the study of processes taking place in the initial stage when the structure is formed in disperse silicate systems.

Metodou "odtrhu kroužku" byla v počátečním stadiu tvorby struktury sledována kinetika změn povrchového napětí pórobetonových směsí bez přídavku plynotvorné přísady. Měřením směsí s různou disperzitou a vodním součinitelem byl zjištěn extremální časový průběh povrchového napětí. Získané výsledky prokazují použitelnost metody pro studium procesů probíhajících v prvotních fázích tvorby struktury v disperzních silikátových systémech.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact