ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 32, (2) 189 - 192 (1988)


FÁZOVÁ ANALÝZA KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PHASE ANALYSIS


 
Fiala Jaroslav 1, Smrčok Ľubomír 2
 
1 Ústřední výzkumný ústav ŠKODA, 31600 Plzeň
2 Ústav anorganickej chémie CCHV SAV, Dúbravská cesta 5, 842 36 Bratislava


PDF (0.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact