ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 31, (2) 173 - 191 (1987)


KVANTITATIVNÍ RTG DIFRAKČNÍ FÁZOVÁ ANALÝZA

QUANTITATIVE X-RAY DIFRACTION PHASE ANALYSIS


 
Fiala Jaroslav
 
Ústřední výzkumný ústav ŠKODA, 316 00 Plzeň


PDF (1.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact