ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 31, (3) 247 - 253 (1987)


SEDIMENTAČNÉ OBJEMY H-MONTMORILLONITOV

I. Vplyv podmienok prípravy

SEDIMENTATION VOLUMES OF H-MONTMORILLONITES

I. THE EFFECT OF THE CONDITI ONS OF PREPARATION


 
Komadel Peter 1, Číčel Blahoslav 1
 
1 Ústav anorganickej chémie Centra chemického výskumu SAV, 842 36 Bratislava
1 Institute of Inorganic Chemistry, Centre of Chemical Research of the Slovlik Academy of Sciences, 842 36 Bratislava

Sedimentačný objem (SV) vysokonapučiavých materiálov pripravených z montmorillonitu Jelšovy Potok úpravou v HCl pri 96 °C závisí od koncentrácie kyseliny a trvania kontaktu montmorillonitu s kyselinou. Najvyšší SV sa dosiahol po 15 minútovej reakcii s 1,5 mol.dm⁻³ HCl. Predpokladá sa, že vysoký SV sa dosiahne prípravou H-montmorillonitu a adsorpciou aniónov na hranách kryštalitov. Starnutím materiálov s vysokým SV sa hodnoty SV zmenšujú. Predpokladá sa, ze pokles SV je ovplyvnený spontánnou premenou H-montmorillonitu na (H, Al, Mg) - montmorillonit a zmenou rozdelenia povrchového náboja, ktorá je spojena s adsorpciou iónov na časticiach ílu.

The Jelsovy Potok montmorillonite is suitable for the preparation of materials with extremely large sedimentation volumes (up to 48 cm³.g⁻¹, Table I). The subsequent decrease of sedimentation volume due to ageing (Fig. 2) is explained to be the result of two simultaneous processes, namely spontaneous conversion of H-montmorillonite to (H, Al, Mg) - montmolillonite, and equlization of the originally inhomogeneous surface charge distribution (that of adsorbed ions) all over the surface area of the particles. Experimental data bring evidence for the existence of spontaneous conversion in the dry material. The concentration of the acid employed (Fig. 1) and the time of the reaction (Table I) were also found to influence the sedimentation volume of the treated materials.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact