ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 31, (4) 317 - 322 (1987)


APLIKACE TEORIE REGULÁRNÍHO IONOVÉHO ROZTOKU K VÝPOČTU KONCENTRAČNÍ ZÁVISLOSTI POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ OXIDICKÝCH TAVENIN

APPLICATION OF THE REGULAR IONIC SOLUTION THEORY FOR CALCULATING THE CONCENTRATION DEPENDENCE OF SURFACE TENSION OF OXIDIC MELTS


 
Bochňák Radim 1, Kalousek Jaroslav 1, Kupčák Jaroslav 1
 
1 Československá akademie věd, Ústav teorie hutnických procesů, Místecká 17, 703 00 Ostrava 3
1 Institute of the Theory of Metallurgical Processes, Czechoslovak Academy of Sciences, Ostrava 3, 703 00

S použitím teorie regulárního ionového roztoku byl proveden výpočet koncentrační závislosti povrchového napětí tavenin systému CaO-SiO₂, MgO-SiO₂ , FeO-SiO₂, Na₂O-SiO₂, FeO-CaO, Na₂O-FeO, Fe₂O₃-FeO, CaO-Al₂O₃, CaO-Al₂O₃-SiO₂, CaO-SiO₂-Na₂O, CaO-MgO-SiO₂, FeO-Fe₂O₃-SiO₂, CaO-FeO-Fe₂O₃, CaO-FeO-SiO₂, FeO-Fe₂O₃-Na₂O, CaO-FeO-Fe₂O₃-SiO₂, CaO-Al₂O₃-SiO₂-Na₂O. Hodnoty povrchových interakčních parametrů se získaly metodou nejmenších čtverců. Souhlas mezi experimentálními a vypočtenými hodnotami je dobrý. S ohledem na hodnoty interakčních parametrů se diskutují teoretické předpoklady modelu.

Using the theory of regular ionic solution, the concentration dependence of surface tension was calculated for melts in the systems CaO-SiO₂, MgO-SiO₂, FeO-SiO₂, Na₂O-SiO₂, FeO-CaO, FeO-Na₂O, FeO-Fe₂O₃, CaO-Al₂O₃, CaO-Al₂O₃-SiO₂, CaO-SiO₂-Na₂O, CaO-MgO-SiO₂, FeO-Fe₂O₃-SiO₂, CaO-FeO-Fe₂O₃, CaO-Al₂O₃-SiO₂, CaO-SiO₂-Na₂O, CaO-MgO-SiO₂, FeO-Fe₂O₃-SiO₂, CaO-FeO-Fe₂O₃, CaO-FeO-SiO₂, FeO-Fe₂O₃-Na₂O, CaO-FeO-Fe₂O₃-SiO₂, CaO-Al₂O₃-SiO₂-Na₂O. The equations, based on the theory mentioned above, were resolved by the least squares method. A survey of interaction parameters is given in Table III. The agreement between the calculated and the experimental values is satisfactory. Theoretical aspects of a model are discussed in relation with the values of interaction parameters.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact