ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 41, (4) 345 - 347 (1987)


STATISTICKÉ HODNOCENÍ TEPELNÉ ODOLNOSTI SKLENĚNÝCH VÝROBKŮ

STATISTICAL EVALUATION OF THE THERMAL ENDURANCE OF GLASS WARE


 
Berka Ivan 1, Hlaváč Jan 1
 
1 Katedra technologie silikatů Vysoké školy chemicko-technologické, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6
1 Department of the Technology of Silicates, Institute of Chemical Technology, 166 28 Prague 6

Dříve publikované výsledky měření tepelné odolnosti osmi různých typů skleněných lahví byly hodnoceny za použití Gaussova a Weibullova rozdělení. Z testu dobré přiléhavosti vyplynulo, že Weibullovo nesymetrické rozdělení lépe vystihuje chování lahví při teplotním rázu nežli rozdělení Gaussovo.

The results of the resistance to thermal shock measurements, published in (1) for 8 types of glass bottles, were processed statistically with the use of weibull's and Gauss's distributions. Pearson's fit test showed that the critical value of χ² was exceeded with 4 types of bottles with the use of Gauss's distribution, whereas only two types failed the criterion of Weibull's distribution. The behaviour of bottles exposed to thermal shock is therefore somewhat better described by Weibull's asymmetrical distribution.


PDF (0.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact