ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (2) 103 - 106 (1986)


POZNÁMKA K TEORII FÁZOVÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ
 
Chvoj Zdeněk
 
Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

Teorie kinetických fázových diagramů, tedy fázových diagramů závisejících na procesu tuhnutí, je rozšířena na příklad homogenní nukleace. Ukazuje se, že v případě rovnováhy přecházejí kinetické fázové diagramy v rovnovážné fázové diagramy.


PDF (0.4 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact