ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (2) 107 - 118 (1986)


MATEMATICKÝ MODEL OBOUSTRANNÉHO TAVENÍ KMENE
 
Schill Petr
 
Státní výzkumný ústav sklářský, 501 92 Hradec Králové

Předložený jednorozměrný evoluční matematický model umožňuje simulovat časový vývoj teplot ve vrstvě kmene při jejím oboustranném otavování v plamenné peci. Model zahrnuje kinetiku tavení a kontrakcí tavící se vrstvy. Vlastní metoda je zalozena na spojite pfemene kmene na sklovinu s tepelnym propadem rozlozenym v cele vrstve. Kineticke parametry jsou odvozeny z mefeni TG a DT A, coz podstatne pfiblizuje model realne skutecnosti. Modelove rovnice jsou feseny numericky, implicitni metodou pfi nerovnomerne a casove prome�e diferenciaci. Aplikacni pfiklad vypoctu byl proveden pro taveni modelove ,vrstvy kmene tlousfky 25 mm a je doplnen grafickym znazornenim casoveho vyvoje profilu teplot, rychlosti otavovani na obou rozhranich a prubehem kontrakce cele vrstvy


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact