ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (2) 119 - 125 (1986)


KINETIKA RASTU ZŔN PERIKLASU V PODMIENKACH KORÓZIE ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV SÚSTAVY MgO-CaO OCELIARSKÝMI TROSKAMI
 
Daněk Vladimír
 
Ústav anorganickej chémie Centra chemického výskumu SAV, 842 36 Bratislava

Pri korózii spekaných žiaruvzdorných materiálov sústavy MgO-CaO s MgO maticou oceliarskými troskami dochádza k tvorbe ochrannej periklasovej vrstvy. V priebehu korózie možno pozorovať rast zŕn periklasovej vrstvy. Z rozboru časových závislostí strednej velkosti zŕn periklasu a na základe známych vlastností použitých modelových oceliarskych trosiek sa uričil pravdepodobný riadiací dej rastu zŕn MgO. Zistilo sa, že v prítomnosti zásaditej trosky je rast zŕn periklasu rýchlejší ako v prítomnosti kyslej trosky, pričom rýlchlosť rastu je riadená difúziou Mg2+ katiónov cez kvapalnú fázu.


PDF (1.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact