ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (2) 127 - 139 (1986)


DEFORMAČNÍ VLASTNOSTI GRANULÍ PRO LISOVÁNÍ TENKOSTĚNNÝCH PROFILOVANÝCH VÝROBKŮ
 
Vycudilík Pavel, Košťálová Helena, Soukup Jaroslav
 
Výzkumný ústav jemné keramiky, 360 08 Karlovy Vary - Březová

Na původním experimentálním zařízení byly jednoosým tlakem zatěžovány granule ⌀ 0,5 mm, vybírané z granulátů určených pro lisování výrobků užitkového porcelánu. Granule se chovají jako tuhá tělesa s malou deformací. Síla potřebná k rozdrcení granulí se pohybuje v rozmezí 50-800 mN a velmi závisí na podmínkách vzniku granule. Maximální deformace granulí se mění méně, její rozmezí je 15-35 µm. Pro deformační vlastnosti granulí jsou rozhodující použité lisovací příměsi, které se koncentrují v povrchové vrstvičce granule. Zpevněním povrchové vrstvy se potlačuje vliv surovinového složení a vlhkosti na chování granulí. Pro lisování tenkostěnných profilovaných výrobků jsou žádoucí pevné granule s velkou deformací před rozdrcením.


PDF (0.9 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact