ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (2) 141 - 147 (1986)


TLAKOVÁ SYNTÉZA TETRAKALCIUMFERRITHYDRÁTU 4CaO.Fe2O3.13H2O (C4FH13)
 
Petrovič Ján, Števula Ladislav
 
Ústav anorganickej chémie CCHV SAV, 842 36 Bratislava

Posobením hydrostatického tlaku 185 MPa pri laboratórnej teplote v trvaní 3 dni vzniká v sústave CaO-Fe2O3-H2O z polotekutej vodnej suspenzie zmesi Ca(OH)2 a FeOOH (akaganeit, feroxyhit, lepidokrokit) pri mólovom pomere n(CaO)/n(Fe2O3) = 4,0 a nižšom kalciumferrithydrat C4FH13. Rýchlosť vzniku C4FH13 v produktoch závisí od použitej polymorfnej modifikácie FeOOH. Rýchlosť klesá v rade akaganeit ˃ feroxyhit ˃ lepidokrokit ˃ goethit.


PDF (1.3 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact