ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (2) 169 - 188 (1986)


STUDIE PROBLEMATIKY DEHYDROXYLACE SYNTETICKÉHO KŘEMENNÉHO SKLA
 
Pavlas Petr
 
Státní výzkumný ústav sklářský, Škroupova 957, 501 92 Hradec Králové

Studie je zaměřena především na objasnění vzájemných souvislostí procesů, probíhajících při vzniku a odstraňování hydroxylových skupin z křemenného skla. Přitom byla věnována pozornost zejména procesům, umožňujícím dosáhnout v syntetickém křemenném skle připraveném plamennou hydrolýzou zbytkového obsahu hydroxylových skupin pod cca 10 ppm tak, aby je bylo možno používat při výrobě optických vlnovodů. V této souvislosti byla podrobně sledována zejména metoda chemické dehydroxylace sloučeninami chlóru.


PDF (1.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2022
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact