ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (4) 327 - 338 (1986)


URČENÍ PODMÍNEK PRO MODELOVÁNÍ SKLÁŘSKÝCH PECÍ NA FYZIKÁLNÍM MODELU
 
Kasa Stanislav, Staněk Jaroslav
 
Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Při modelování sklářských pecí na fyzikálním modelu je nutné, aby procesy probíhající v obou zařízeních byly popsány formálně i obsahově stejnými rovnicemi a aby byla také shodná určující kritéria, zde Pr, Ra a Po. Příspěvek ukazuje na nutnost vycházet při podobnostních úvahách ze správného tvaru rovnice pohybu, což vede ke správnému tvaru Grashofova kritéria, označovaného jako modifikované Grashofovo kriterium. Protože prioritní podmínkou nastavení modelu je znalost měřítka teplot, je ukázán výpočet tohoto měřítka. Na základě porovnání elektrických vlastností modelové kapaliny a skloviny bylo určeno, že pro výpočet měřítka teplot je vhodný postup vycházející z rovnosti kriteria Ra. V závěru jsou provedeny doplňující výpočty měřítek potenciálu, proudu, příkonu, času, rychlosti a odběru.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact