ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (4) 339 - 351 (1986)


OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI HODNOT ÚDAJŮ FYZIKÁLNÍHO MODELU ELEKTRICKÉ SKLÁŘSKÉ TAVICÍ PECE NA ZÁKLADĚ POROVNÁNÍ S PROVOZNÍMI ÚDAJI
 
Kasa Stanislav, Staněk Jaroslav
 
Katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Při modelování elektrických sklářských tavicích pecí je nutná shoda elektrických vlastností modelové kapaliny a skloviny. To znamená dodržení podobnosti průběhů teplotní závislosti měrného elektrického odporu modelové kapaliny a skloviny. V příspěvku je ukázáno, na základě porovnání laboratorních modelových dat s daty provozními, do jaké míry nemusí být podobnost průběhu teplotní závislosti měrného elektrického odporu modelové kapaliny a skloviny splněna, aby bylo dosaženo dostatečné přesnosti při přepočtu elektrických veličin z modelu na dílo a naopak. Porovnání bylo provedeno u dvou pecí na výrobu obalového skla a jejich modelů. Porovnávanými veličinami byly odpory mezi elektrodami.


PDF (0.8 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact