ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (4) 353 - 364 (1986)


NÁVRHY NÍZKOTEPLOTNÍCH MODELŮ ELEKTRICKÝCH TAVICÍCH SKLÁŘSKÝCH PECÍ
 
Bernard Vladimír
 
Společná laboratoř pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Modely byly podle předpokládaného stupně věrnosti rozděleny na úplné, přibližné buď se zanedbáním Reynoldsova čísla (Re aproximace) nebo teplotních závislostí dynamické viskozity a měrné elektrické vodivosti, a hrubé, kdy byla použita obě tato zanedbání. Z praktického hlediska jsou hrubé modely použitelné všeobecně, ostatní pouze ve výjimečných situacích. Výjimkou mezi sklovinami je bezalkalická boritokřemicitá E-sklovina, jež má žádoucí velmi prudký nárůst měrné elektrické vodivosti s teplotou a tak má látkové vlastnosti podobné modelovým kapalinám, takže může být modelována na všech uvedených úrovních. Limitujícím faktorem při aplikacích je velikost geometrického měřítka modelu. Z výpočtů základních parametrů modelu pro celoelektrickou sklářskou pec tavící tuto sklovinu a porovnáním s dosud užívanými způsoby návrhu modelu bylo zjištěno, že svým provozním režimem se sobě blíží přibližný model s Re aproximaci a model navržený tzv. termodynamickým způsobem.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact