ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (4) 365 - 373 (1986)


STANOVENÍ DUSÍKU V NITRIDECH BÓRU, HLINÍKU A KŘEMÍKU
 
Novák Josef 1, Flašarová Marie 1, Andrštová Eva 2, Dufek Vladimír 3, Brožek Vlastimil 3
 
1 Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8
2 Výzkumný ústav hutnictví železa, 267 18 Karlštejn
3 Vysoká škola chemicko-technologická, Katedra anorganické chemie, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Vysoký podíl kovalentní vazby mezi dusíkem a bórem, křemíkem resp. hliníkem v nitridech těchto prvků způsobuje obtíže při analytickém stanovení obsahu dusíku. K převedení vázaného dusíku do amonné formy a zkrácení nezbytné doby rozkladu uvedených nitridů kyselinami byla aplikována metoda tlakového rozkladu v teflonem vyloženém autoklávu při teplotách 120 až 150 °C. Při použití směsi kyseliny fluorovodíkové s kyselinou sírovou nebo peroxidem vodíku proběhl úplný rozklad nitridových preparátů během 24 hodin. Přesnost stanovení obsahu dusíku činí ± 0,2 % rel.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact