ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 30, (4) 375 - 384 (1986)


STRUKTURA A VLASTNOSTI BORITÝCH A BORITO-KŘEMIČITÝCH SKEL

Část II. Vztah mezi fyzikálními vlastnostmi boritých a borito-křemičitých skel a jejich strukturou


 
Šašek Ladislav, Kovandová Julie, Chmelař Josef
 
Vysoká škola chemicko-technologická, Katedra technologie silikátů, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6

Vlastnosti boritých a borito-křemičitých skel vyplývají z jejich struktury, která značně závisí nejen na množství jednotlivých oxidů obsazených v těchto sklech, ale též na jejich poměru k oxidu boritému. B₂O₃ je nositelem výhodných vlastností borito-křemičitých skel, pro které jsou tato skla velice využívána. Při hledání náhrady B₂O₃ a zachování všech výjimečných vlastností borito-křemičitých skel je proto velmi důležité znát podstatu těchto výhodných vlastností. Bez těchto znalostí náhrada B₂O₃ za uvedených podmínek je prakticky nemožná. V předložené práci se vychází ze současných znalostí strukturního uspořádání boritých a borito-křemičitých skel a změny fyzikálně chemických vlastností, jako např. viskozita, elektrická vodivost, součinitel lineární teplotní roztažnosti, sklotvornost a metastabilní odmísení jsou vysvětlovány změnami ve strukturním uspořádání těchto skel při změně chemického složení, popř. změně vzájemného poměru mezi množstvím modifikátoru a oxidu křemičitého k B₂O₃.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2021
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact