ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (1) 41 - 49 (1985)


PŘÍSPĚVEK KE STUDIU NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH SKLOVITÝCH SMALTŮ V ELEKTRICKÉM POLI VYSOKÉHO NAPĚTÍ
 
Mohyla Miroslav
 
Vysoká škola báňská, Fakulta strojní a elektrotechnická, tř. Vítězného února 1/1770, 708 33 Ostrava-Poruba

Nabíjení práškových smaltů je umožněno hydrofobizací jejich částic deriváty silanů, čímž se zvýší elektrický odpor na hodnotu ˃ 1011 Ωm a zlepší se fluidní vlastnosti prášku. Poznání teoretických podmínek nabíjení, transportu a ukládání částic smaltu v elektrickém poli umožňuje stanovit technologické parametry pro integrované výrobní linky. Iontového nabíjení se využívá při nanášení smaltového prášku na ploché výrobky, elektrokinetické nabíjení umožňuje nanášet částice smaltu na tvarově složité předměty.


PDF (0.7 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact