ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (1) 61 - 72 (1985)


VZTAH DVOJROZMĚRNÝCH A TROJROZMĚRNÝCH TŘÍFÁZOVÝCH ELEKTRICKÝCH PROUDOVÝCH POLÍ
 
Kasa Stanislav, Zrno Stanislav
 
katedra technologie silikátů, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6, CZ

Modelování elektrického tavení skla na vodivém papíře je jednoduché a dostatečně přesné, zejména při určování elektrických hodnot pece. Ne­postihuje však její hydrodynamiku, která může být simulována jen troj­rozměrným fyzikálním kapalinovým modelem. Byly proto určeny základní vztahy mezi dvoj- a trojrozměrným modelem, aby výhody modelování na vodivém papíře mohly být využity pro optimalizaci návrhu elektrické sklářské tavící pece, nebo jejího provozu.


PDF (0.5 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact