ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty 29, (1) 79 - 87 (1985)


LUMINOFORY NA BÁZI KŘEMIČITANŮ
 
Šrank Zlatko, Sysala Otmar, Hájek Bohumil
 
Katedra anorganické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, Suchbátarova 5, 166 28 Praha 6, CZ

Luminiscenční látky patří mezi technicky důležité materiály používané zejména v oblasti světelné a sdělovací techniky. Nejčastěji se s nimi setkáváme v nízko­tlakých i vysokotlakých rtuťových výbojových zdrojích (které svoji světelnou účinností 4-5krát překonávají klasické žárovky) a v televizních obrazovkách. V řade aplikací se uplatnily křemičitanové luminofory, které patří mezi první technicky důležité fotoluminofory a katodoluminofory. V současné době jsou používány jako katodoluminofory černobílých a barevných televizních i oscilo­grafických obrazovek. V rtuťových výbojových světelných zdrojích byly většinou nahrazeny jinými typy luminoforů. Cílem tohoto článku je podat informativní přehled o luminoforech na bázi křemičitanů, jejich syntéze, aplikacích a perspektivách dalšího rozvoje.


PDF (0.6 MB)
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2023
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact